Autoschadeherstel van A tot Z!

Bemiddelingen en herstel van volledige  autoschades zijn aan ons te bieden pakket toegevoegd! Eigenaar Niels;  ‘Je hoeft geen langdurig onderzoek te doen naar het feit dat de consument wenst dat je een totaalplaatje kunt aanbieden. Alle facetten van autoschade behoren binnenshuis uitgevoerd te kunnen worden. We zijn  hier de laatste jaren naartoe gegroeid.  De ‘core business’  , het ‘uitdeuken zonder spuiten’, blijft natuurlijk  het belangrijkste aanbod. Echter daarnaast zijn we ons meer gaan specialiseren in ‘spot-repair’ en ‘carcleaning’, maar ook het volledig herstellen en afwikkelen van de meeste reguliere autoschades komen nu aan de orde. Als ‘Focwa herstelbedrijf’  werken we met verzekeringsmaatschappijen en nemen zo de ‘lasten’ van de consument weg door een goede afwikkeling van de schade te realiseren. Kortom , het complete pakket van A tot Z! Op deze manier hopen we ook in de toekomst het vertrouwen van onze klanten te...

Read More

Gecertificeerd Focwa Specialist

Kwaliteit & Vakmanschap In de week van 2 mei 2016 zijn de eerste FOCWA-bedrijven gecertificeerd voor de nieuwe kwaliteitsnorm, de FOCWA Standaard. De FOCWA Standaard is ontwikkeld in nauwe samenwerking met opdrachtgevers, zodat het een norm is geworden die breed wordt gedragen door de branche. Of het nu de autofabrikant is, de opdrachtgever, de schadehersteller of de consument. Iedere betrokkene is gebaat bij een kwalitatief goed herstelde auto. Omdat er op dit moment veel verschillende kwaliteitsnormen bestaan, is niet duidelijk wat al die normen exact inhouden. Mede daarom is de FOCWA Standaard ontwikkeld, een kwaliteitsnorm die waarborgt dat een auto kwalitatief goed is hersteld. Dat betekent: volgens fabrieksvoorschriften of voorschriften van bij RCAR aangesloten onderzoekscentra, met gebruik van originele onderdelen. Lidmaatschapseisen De FOCWA Standaard heeft betrekking op alle herstelwerkzaamheden, of die nu vallen onder categorie 1 (cosmetisch), categorie 2 (complex), of onder een van de drie specialismen waarvoor geen keuze voor een categorie noodzakelijk is: spot repair, uitdeuken zonder spuiten of autoruitherstel en –vervanging. Afhankelijk van de gekozen activiteiten, stelt de FOCWA Standaard specifieke lidmaatschapseisen aan kennis en vaardigheden van medewerkers. Ook equipment en gereedschap dienen, gebonden aan de gekozen activiteiten, te voldoen aan bepaalde minimumeisen. Keten en individueel Onder de als eerste gecertificeerde bedrijven zitten zowel ketenbedrijven als individueel opererende schadeherstelbedrijven. Voor de individuele bedrijven betekent dit de garantie dat zij dezelfde kwaliteit kunnen bieden als ketenbedrijven; ketens kunnen ermee objectief aantonen dat alle vestigingen inderdaad een gegarandeerde kwaliteit leveren, los van de eisen die de keten aan haar aangesloten bedrijven stelt. Jansen Uitdeuktechniek Focwa gecertificeerd specialist Jansen Uitdeuktechniek is een individueel opererend schadeherstelspecialist en voldoet aan de nieuwe Focwa Standaard. Als één van de eerste kandidaten in Nederland heeft Jansen Uitdeuktechniek zich gecertificeerd in de categorie ‘cosmetisch specialist’! In de nabije toekomst wordt het bij opdrachtgevers alleen mogelijk om uw auto door deze gecertificeerde specialisten te laten herstellen. Dit om kwaliteit te waarborgen volgens herstel van de nieuwe normen. Jansen Uitdeuktechniek toont met deze certificering vooruitstrevend en een klasse apart te zijn...

Read More

UITDEUKEN ZONDER SPUITEN

Welkom! Welkom bij Jansen Uitdeuk Techniek Via deze website willen wij u een beter beeld geven over wat ‘Uitdeuken Zonder Spuiten’ nu precies inhoud, wat wij voor u kunnen betekenen en met welke technieken er wordt gewerkt. Jansen Uitdeuktechniek heeft al meer dan 10 jaar ervaring met deze moderne techniek en is gespecialiseerd in het herstellen van ‘cosmetische schades’ aan automobielen, zoals hagelschade, kleine parkeerdeuken en transportschade. Doordat er tijdens de herstelwerkzaamheden nauwelijks of geen onderdelen gedemonteerd hoeven te worden, werkt deze techniek zeer snel en kostenbesparend. Omdat de carrosseriedelen niet overgespoten worden zijn er geen kleurverschillen en wordt de originele lak behouden. In de meeste gevallen is er een korte reparatietijd en is de auto klaar terwijl u...

Read More