FOCWA CERTIFICERING

01

KWALITEIT & VAKMANSCHAP

In de week van 2 mei 2016 zijn de eerste FOCWA-bedrijven gecertificeerd voor de nieuwe kwaliteitsnorm, de FOCWA Standaard. De FOCWA Standaard is ontwikkeld in nauwe samenwerking met opdrachtgevers, zodat het een norm is geworden die breed wordt gedragen door de branche.
Of het nu de autofabrikant is, de opdrachtgever, de schadehersteller of de consument. Iedere betrokkene is gebaat bij een kwalitatief goed herstelde auto. Omdat er op dit moment veel verschillende kwaliteitsnormen bestaan, is niet duidelijk wat al die normen exact inhouden. Mede daarom is de FOCWA Standaard ontwikkeld, een kwaliteitsnorm die waarborgt dat een auto kwalitatief goed is hersteld. Dat betekent: volgens fabrieksvoorschriften of voorschriften van bij RCAR aangesloten onderzoekscentra, met gebruik van originele onderdelen.
02

LIDMAATSCHAPSEISEN

De FOCWA Standaard heeft betrekking op alle herstelwerkzaamheden, of die nu vallen onder categorie 1 (cosmetisch), categorie 2 (complex), of onder een van de drie specialismen waarvoor geen keuze voor een categorie noodzakelijk is: spot repair, uitdeuken zonder spuiten of autoruitherstel en –vervanging. Afhankelijk van de gekozen activiteiten, stelt de FOCWA Standaard specifieke lidmaatschapseisen aan kennis en vaardigheden van medewerkers. Ook equipment en gereedschap dienen, gebonden aan de gekozen activiteiten, te voldoen aan bepaalde minimumeisen.
03

KETEN EN INDIVIDUEEL

Onder de als eerste gecertificeerde bedrijven zitten zowel ketenbedrijven als individueel opererende schadeherstelbedrijven. Voor de individuele bedrijven betekent dit de garantie dat zij dezelfde kwaliteit kunnen bieden als ketenbedrijven; ketens kunnen ermee objectief aantonen dat alle vestigingen inderdaad een gegarandeerde kwaliteit leveren, los van de eisen die de keten aan haar aangesloten bedrijven stelt.
04

FOCWA GECERTIFICEERD SPECIALIST

Jansen Uitdeuktechniek is een individueel opererend schadeherstelspecialist en voldoet aan de nieuwe Focwa Standaard. Als één van de eerste kandidaten in Nederland heeft Jansen Uitdeuktechniek zich gecertificeerd in de categorie ‘cosmetisch specialist’!
In de nabije toekomst wordt het bij opdrachtgevers alleen mogelijk om uw auto door deze gecertificeerde specialisten te laten herstellen. Dit om kwaliteit te waarborgen volgens herstel van de nieuwe normen.
Jansen Uitdeuktechniek toont met deze certificering vooruitstrevend en een klasse apart te zijn !
Focwa Gecertificeerd